Beställning av personer som ej är 18 år eller ej kan påvisa sin ålder kommer annulleras.